Gili new flavours

BASIL SMASH - WASABI

CURCUMA 200ML

CURCUMA 500ML

GILI FAMILIE-065

GILI FAMILIE-069

MIMOSA CURCUMA-ORANGE

TASTING PLATTER

TASTING PLATTER - LIFESTYLE

TRIO 200ML

WASABI 200ML

WASABI 500ML